Brandweer Genk

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte
Brandweer Genk

 

Welkom op de website van brandweer Genk. 

Op deze website kan u veel informatie vinden betreffende de werking van onze brandweerdienst:

  • Onder organisatie en taken wordt er een opsomming gegeven van ondermeer de structuur van het personeel en wettelijke taken die de brandweer moet uitvoeren.
  • In het gedeelte kazerne en uitrusting laten we u kennis maken met onze wagens en geven we een overzicht van het materieel.
  • Het beschermd gebied geeft de gemeenten weer waar onze brandweerdienst bevoegd is.
  • Gezien brandpreventie een belangrijk onderdeel vormt in het voorkomen van brand en in het goed ingelicht zijn over de aanwezige risico's, wordt hier ook uitgebreid aandacht aan besteed.
  • Preparatie: een goede interventie begint met een goede voorbereiding.
  • Onder de rubriek links geven we een aantal websites mee die rechtstreeks of onrechtstreeks met hulpverlening of brandweer Genk verbonden zijn.

Mocht de informatie op deze website nog niet voldoende zijn, aarzel dan niet om het ons te vragen.  De coördinaten vindt u onder contact.

 

zoekfunctie

nuttige links

Banner
Banner
Banner